Kontakt

Kolejowa strona Stalowej Woli.
2 godz. 30 minut – czas przejazdu Tarnobrzeg-Dębica w latach 40-tych.

SM48, TEM2, 16Dg / 6Dh – zdjęcia


« powrót
100%
SM48-007 stojąca przed lokomotywownią Rozwadów. Maj 2001 r.
100%
SM48-104 na czele składu różnych wagonów towarowych przeznaczonych do rewizji stoi na jednym z torów stacji Przeworsk.
100%
SM48-007 zastępuje SM42 w manewrach na stacji Stalowa Wola Rozwadów.
100%
SM48-007 ciągnie ST44-859 pod lokomotywownię w Rozwadowie, gdzie ta druga lokomotywa zostanie uruchomiona. 2003 r.
100%
Prywatny przewoźnik na polskich torach, czyli TEM2-083 firmy Szczakowa SA z pociągiem towarowym przejeżdża przez stację w Trzebini.
100%
SM48-074, ze składem wyremontowanych wagonów pasażerskich, stoi na stacji Stalowa Wola Południe i oczekuje na wolną drogę w kierunku Rozwadowa.
100%
Pociąg towarowy PTKiGK Zabrze odwiedził placówkę konkurencji.
100%
Tandem lokomotyw PTKiGK Zabrze - na czele TEM2-278, za nią S200.
100%
Kolejna maszyna w malowaniu PKP Cargo i kolejna, którą można było obejrzeć, a nawet zwiedzić w trakcie DTK – SM48-107.
100%
Kolejne malowanie, które odchodzi już w przeszłość, zaprezentowała na sobie TEM2-196 przedsiębiorstwa CTL Logistics Sp. z o.o. będąca na imprezie tylko przy okazji.
100%
SM48-129 luzem podąża z jednej stacji (Rzeszów Staroniwa) na drugą (Rzeszów Zachodni).
100%
„Tamarka” pokonuje łuk dzielący Staroniwę i Zachodni. W miejscu tym obracano dawniej skład ekspresu Pieniny. Od paru lat się tego nie robi, z dość nietypowej przyczyny – relacja pociągu została wydłużona do Przemyśla (a nie został on np. zlikwidowany).
100%
Przy peronie w Zamościu stoi łącznik pociągu pospiesznego 22102 Chełmianin zestawiony z nieogrzewającej wagonów SM48-086 i dwóch wagonów 2 klasy, przy czym jeden jest zamknięty dla podróżnych.
100%
SM48-122 ciągnie próżny skład „gruszek” do Rozwadowa Towarowego, skąd pociąg, który rozpoczął bieg w Chełmie, zostanie zabrany przez elektrowóz do Połańca.
100%
Stalowa Wola Rozwadów. Tuż po odjeździe Sana senną atmosferę pustawej stacji przerywa nietypowy komunikat płynący z głośników, zapowiadający pociąg specjalny dla Miłośników Kolei. Po chwili na tor przy peronie 1 wjeżdża SM48-127 z trzema wagonami 1 klasy.
100%
Zwykle pustawa w weekendowy poranek, rozwadowska stacja zapełnia się ciekawskimi podróżnymi z aparatami. Postój pociągu specjalnego przedłuża się, gdyż organizator imprezy postanowił poczekać tu (jak by nie było na stacji węzłowej) na pociągi z innych części kraju. Dalej „tamara” ruszy lewym torem ku stacji Stalowa Wola Południe, a stamtąd na linię 66 do Zwierzyńca.
100%
Szlak Stalowa Wola Południe - Biłgoraj, okolice dawnego przystanku Huta Deręgowska. Na prośbę organizatora przejazdu, „tamara” dynamicznie rusza do najazdu.
100%
SM48-127, maszyna biorąca udział w imprezie, przeszła naprawę rewizyjną w kwietniu 2008.
100%
Na tym odcinku wzdłuż normalnotorowej linii do Zwierzyńca poprowadzono szerokotorową – LHS. „Tamara” pozuje podczas fotostopu gdzieś przed przystankiem Ciosmy.
100%
Lokomotywy SM48 to eksportowa wersja radzieckich TEM2 będących rozwinięciem konstrukcji skopiowanej z amerykańskich pojazdów produkowanych w latach 40-tych przez firmę ALCO i dostarczonych ZSRR w ramach wsparcia w czasie II wojny światowej. Produkowane były od roku 1967 aż do 1989.
100%
Pociąg specjalny pozuje w wykopie między Tereszpolem a Zwierzyńcem, zwanym „kanionem”, w pobliżu Roztoczańskiego Parku Narodowego.
100%
Fotostop przy Roztoczańskim Parku Narodowym.
100%
Pociąg specjalny podczas postoju na stacji w Zamościu.
100%
Hrubieszów Miasto – cel całej wyprawy. Od prawie dekady z połączeń pasażerskich docierały tu tylko raz na rok pociągi „pielgrzymkowe” z/do Częstochowy. Na nikłe potoki podróżnych wpływ miał niekorzystny przebieg linii z dworcem (dziś przekształconym w dom weselny) zlokalizowanym stosunkowo daleko od zabudowań.
100%
SM48-127 z naszym 3-wagonowym pociągiem specjalnym czeka na godzinę odjazdu ze stacji Hrubieszów Miasto. W czasach funkcjonowania tutejszego ZNTK, można tu było spotkać bardzo różne wagony, także 1 klasy, w bardzo różnych kombinacjach, tak więc nasz skład nie odstaje zanadto od kontekstu historycznego miejsca.
100%
Zamość Bortatycze, stacja, przy której stacjonują wszystkie lokomotywy spółki PKP LHS, w tym 16D-005, jedna z „tamar” zmodernizowanych przez nowosądecką firmę Newag.
100%
Rejowiec. Ostatni dłuższy postój przed Lublinem i ostatni moment na zdjęcia naszej SM48-127. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się zorganizować jakiś przejazd z fotostopami w południowo-wschodniej części kraju.
100%
Przez okolice przystanku osobowego Walawa przejeżdża luzem SM48-077 w pogoni za osobówką do Przemyśla.
100%
Przez stację Przemyśl Główny przetacza się SM48-107 z mieszanym składem wagonów towarowych.
100%
Dość egzotyczny skład w Stalowej Woli – TEM2-063 ciągnie węglarki i tajemniczą lokomotywę.
100%
Poczciwa „tamara”, własność dębickich Zakładów Produkcyjno-Naprawczych Taboru Maszyn i Urządzeń „Tabor” na czele pociągu ze specjalną przesyłką do Zamościa.
100%
Modernizacja linii kolejowych w województwach lubelskim i mazowieckim spowodowała nasilenie ruchu towarowego w Stalowej Woli. Dwie przebudowane „tamary”: ST48-011ST48-015 ciągną skład węglarek w kierunku Rozwadowa Towarowego.
100%
ST48-046 mija luzem przystanek osobowy Stalowa Wola.
100%
TEM2-204 spółki IGL doczepiona na końcu pociągu towarowego odjeżdża z Jaworzyny Śląskiej.