Kontakt

Kolejowa strona Stalowej Woli.
1976 r. – otwarcie linii do Zwierzyńca.

Ty2 – zdjęcia


« powrót
100%
Ty2-16, pomnik na stacji Stalowa Wola Rozwadów, przeniesiony na czas remontu do lokomotywowni. Sierpień 2000 r.
100%
Ty2-16 jako pomnik na stacji w Rozwadowie. Niestety nie ominęła go moda malowania zderzaków na czerwono.
100%
Ty2-953 na czele pociągu „retro” z Krakowa Głównego do Wieliczki Rynek.
100%
Rozwadowski pomnik, Ty2-16, stoi na cokole pod rozwadowską lokomotywownią.
100%
Ustawiony na tym cokole przed zeszłoroczną majówką Ty2-16.
100%
160 lat temu uruchomiono linię kolejową z Krakowa Głównego do Jaworzna Szczakowej. Z tej okazji wyruszył w tę trasę Ty2-953 ze składem wagonów zabytkowych i jednym niezabytkowym (przynajmniej jak na polskie warunki).
100%
Rozwadowski pomnik, czyli Ty2-16 oblegany przez majówkowiczów.
100%
Kriegslok na stacji Radegast – Ty2-702 z 1944 r. został przerobiony z powrotem na parowóz 52 6340, czyli maszynę Kolei Rzeszy. Zabytek stanowi część Pomnika Ofiar Getta Łódzkiego razem z drewnianym budynkiem stacyjnym z czasów niemieckiej okupacji.
100%
Odwieczny pomnik na stacji Stalowa Wola Rozwadów, Ty2-16, niegdyś stojący pod parowozownią, potem za peronem 3, potem pod byłą wagonownią, teraz trafił na nowy odcinek toru wzdłuż ul. Dąbrowskiego. Niestety ahistoryczne malowanie i oznakowanie psują finalny efekt. Co gorsza, jest to jeden z etapów zmian na stacji, w ramach których planowane jest wyburzenie większej części dworca.
100%
Ty2-16, rozwadowski parowóz-pomnik, doczekał się dokończenia malowania, nowych tabliczek z godłem i oznaczeniem, a także uporządkowania terenu z paroma urozmaiceniami (kozioł oporowy, semafor kształtowy, słupy telegraficzne). Prezentuje się teraz wprost wspaniale.
100%
Raz na jakiś czas warto przypomnieć rozwadowski parowóz-pomnik Ty2-16. Tym bardziej, że w dobie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 ruch pociągów w Stalowej Woli jest dość ograniczony, a podróże są niezalecane lub wręcz zabronione.
100%
Stacja Basznia i eksponaty w skali 1:1 – odnowiony Ty2-7 z trzema odrestaurowanymi zabytkowymi wagonami.
100%
Stacja Tarnów. Z Tuchowa przybył pociąg specjalny uruchomiony przez Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. Skład zabytkowych wagonów prowadzonych przez parowóz Ty2-911 pojedzie dalej do Żabna.
100%
Pociąg specjalny do Tarnowa z Ty2-911 na czele stoi na stacji Żabno na linii ze Szczucina.
100%
Na stację w Tarnowie wjechał pociąg retro z Żabna i testowany hybrydowy Impuls typu 36WEhb nowosądeckiego Newagu dla województwa podkarpackiego. Technologia roku 1942 i roku 2023.